Despre Avisso Accounting Services

Succesul este mai ușor de atins atunci când ai parteneri de încredere lângă tine. De peste 16 ani lucrăm la succesul clienților noștri prin servicii de contabilitate, resurse umane, consultanță în afaceri sau pentru finanțări nerambursabile și, nu în ultimul servicii GDPR.

Firma noastră a luat act încă din 2016 de Regulamentul UE GDPR și ca urmare a experienței dobândite alături de clienți pe parcursul anilor de activitate efectivă în domeniu, ne-am dorit să eficientizăm procesul de implementare atât la nivel de costuri cât și de dificultate.

Astfel, am creat platforma digitală Avisso Smart GDPR care ne ajută să implementăm GDPR-ul de la A-Z, în cea mai profesională manieră posibilă în acest moment pe piața Europeană.

FILOSOFIA DE AFACERI

CONCEPTUL

CONCEPTUL care stă la baza filosofiei noastre de afaceri este acela de a crea relații de parteneriat de lungă durată atât cu clienții, cât și cu angajații noștri pe principii etice și de respect reciproc.

VIZIUNEA

VIZIUNEA noastră este să contribuim substanțial la dezvoltarea unui mediu de afaceri sănătos, bazat pe principii etice. Ne propunem să promovăm responsabilitatea socială a companiilor pentru un impact pozitiv pe termen lung asupra evoluției societății românești.

MISIUNEA

MISIUNEA noastră este aceea de a ne sprijini clienții să își consolideze și să își dezvolte afacerile prin oferirea de servicii de outsourcing și consultanță specializată în managementul afacerii. Succesul nostru este succesul întregii echipe, de aceea asigurăm angajaților noștri condiții excelente pentru dezvoltarea personală și profesională.

VALORILE NOASTRE

respectăm codul etic al consultantului și promovăm etica în afaceri în toate misiunile noastre de consultanță și în toate relațiile de afaceri în care suntem implicați.
suntem responsabili pentru acțiunile noastre și pentru soluțiile oferite și ne asumăm răspunderea, indiferent de situație.
promovăm parteneriatele de lungă durată, bazate pe încredere reciprocă și profesionalism, atât cu clienții, cât și cu angajații noștri.
ne implicăm doar în proiectele în care avem convingerea că putem aduce plusvaloare prin competențele și expertiza acumulată.
punem suflet în proiecte sociale, contribuind în mod activ la dezvoltarea comunității și la schimbarea în bine a vieții semenilor aflați în dificultate.
Acasă - AVISSO GDPR

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Platformă realizată prin proiectul „Avisso Accounting Services SRL – platforma online pentru implementarea GDPR”

Avisso Accounting Services SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Avisso Accounting Services SRL – platforma online pentru implementarea GDPR”, cod SMIS 125898, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.Valoarea totală a proiectului este de 3.244.461,22 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.967.561,60 lei (contribuţia UE – 1.672.427,37 lei, contribuţia naţională – 295.134,23 lei).

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a companiei Avisso Accounting Services SRL prin dezvoltarea unei noi unități de prestări servicii în domeniul IT, respectiv demararea unei noi activități economice pentru societatea Avisso Accounting Services SRL prin oferirea pe piață de soluții integrate pentru implementarea și supravegherea respectării Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) prin accesul la o platformă online specializată.

1. Crearea unei noi unități de prestări servicii prin demararea unei noi activități economice oferind soluții pentru implementarea și supravegherea respectării Regulamentului General privind GDPR.

2. Creșterea eficienței economice a companiei Avisso Accounting Services SRL prin certificarea serviciilor și implementarea de standarde de calitate.

3. Creșterea notorietății companiei Avisso Accounting Services SRL prin participarea la un târg internațional de profil.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.